Zimbabwe Flag Zimbabwe Coat of Arms  Zimbabwe Flag

Reserve Bank of Zimbabwe Banknote Prefixes

Pick - 1a. Pick - 4d. Dated 1980 - 1994

Pick-1a. $2 Dated 1980.
AA-A AA-B AA-C AA-D Zimbabwe Pick-1 Zimbabwe Pick-1rev AA-E AA-F AA.s AW.A

Pick-1b. $2 Dated 1983.
AA-F AA-G AA-H AA-J AA-K AA-L AA-M AA-N AA-P AA-R
AA-S AA-T AA-U AA-V AA-W AA-X AA-Y AA-Z AB-A AB-B
AB-C AB-D AB-E AB-F AB-G AB-H AB-J AB-K AB-L AB-M
AB-N AB-P AB-R AB-S AB-T AB-U   AA.s AB.s AW.A

Pick-1c. Short Neck w/m $2 Dated 1994.
AB-X AB-Y AB-Z AC-A AC-B AC-C AC-D AC-E AC-F AC-G
AC-H                 AW.A

Pick-1d. Long Neck w/m $2 Dated 1994.
AB-V AB-W AB-X             AW.A

Pick-1e. Long Neck w/m $2 Dated 1994.
AC-G AC-H                

Pick-2a. $5 Dated 1980.
BA-A       Zimbabwe Pick-2 Zimbabwe Pick-2rev     BA-s BW.A

Pick-2b. $5 Dated 1982.
BA-A BA-B               BW.A

Pick-2c. $5 Dated 1983.
BA-B BA-C BA-D BA-E BA-F BA-G BA-H BA-J BA-K BA-L
BA-M BA-N BA-P           BA.s BW.A

Pick-2d. Short Neck w/m $5 Dated 1994.
BA-T BA-U BA-V             BW.A

Pick-2e. Long Neck w/m $5 Dated 1994.
BA-R BA-S BA-T             BW.A

Pick-3a. $10 Dated 1980.
CA-A CA-B CA-C CA-D Zimbabwe Pick-3 Zimbabwe Pick-3rev     CA.s CW.A

Pick-3b. $10 Salisbury Dated 1982.
CA-D CA-E               CW.A

Pick-3c. $10 Harare Dated 1982.
CA-D CA-E CA-F             CW.A

Pick-3d. $10 Dated 1983.
CA-F CA-G CA-H CA-J CA-K CA-L CA-M CA-N CA-P CA-R
CA-S CA-T CA-U CA-V CA-W CA-X CA-Y CA-Z CB-A CB-B
CB-C CB-D CB-E CB-F CB-G CB-H CB-J   CA.s CW.A

Pick-3e. $10 Dated 1994.
CB-K CB-L CB-M CB-N CB-P CB-R CB-S     CW-A

Pick-4a. $20 Dated 1980.
DA-A       Zimbabwe Pick-4 Zimbabwe Pick-4rev     DA.s DW.A

Pick-4b. $20 Harare Dated 1982.
DA-A DA-B               DW.A

Pick-4c. $20 Dated 1983.
DA-B DA-C DA-D DA-E DA-F DA-G DA-H DA-J DA-K DA-L
DA-M DA-N DA-P DA-R DA-S DA-T DA-U DA-V DA.s DW.A

Pick-4d. $20 Dated 1994.
DA-W DA-X DA-Y DA-Z DB-A DB-B DB-C DB-D DB-E DB-F
DB-G                 DW.A

Back to Zimbabwe Prefixes Index

9th Series Pick (99 - 100). 8th Series Pick (92-98). 7th Series Pick (65 - 91). 6th Series Pick (61 - 64).
5th Series Pick (33 - 60). 4th Series Pick (28 - 32). 3rd Series Pick (21a - 23f). 2nd Series Pick (5a - 12b).
1st Series Pick (1a - 4d).

A special acknowledgement to Victor Hasson of Zimbabwe who has compiled this list of Prefixes.