Zimbabwe Flag Zimbabwe Coat of Arms  Zimbabwe Flag

Reserve Bank of Zimbabwe

Fuel Coupons

1 litre 5 litre 10 litre
RBZ 1 Litre RBZ 5 Litres RBZ 10 Litres

20 litre 50 litre Reverse
RBZ 20 Litres RBZ 50 Litres Uniface Reverse

Back to Zimbabwe Banknotes Index Page